Обмен заграничных актов гражданского состояния на Польские

06.02.2017

Запись заграничных актов гражданского состояния в польских книгах актов (Umiejscowienie zagranicznych dokumentów stanu cywilnego w Polsce) может потребоваться в случае получения или подтверждения гражданства Республики Польша, а также в случае судебного производства (признание заграничного решения суда, разводной процесс, получение наследства).

Мы готовы полностью взять на себя бюрократический процесс записи заграничных актов в польские книги актов, с учетом Ваших потребностей.

Новости

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach

03.11.2014

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1650): ⋅ dotychczasowe […]

читать далее

Skorzystaj z Funduszy Europejskich

03.11.2014

Z Funduszy Europejskich można korzystać na dwa sposoby: przygotowując własne projekty lub uczestnicząc w projektach realizowanych przez innych. Ta druga […]

читать далее

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

03.11.2014

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących […]

читать далее