Skorzystaj z Funduszy Europejskich

03.11.2014


Z Funduszy Europejskich można korzystać na dwa sposoby: przygotowując własne projekty lub uczestnicząc w projektach realizowanych przez innych. Ta druga opcja nie wymaga szczególnego wysiłku ani przejścia skomplikowanych procedur. Dotyczy przede wszystkim możliwości podniesienia swoich kwalifikacji, uzyskania pomocy w radzeniu sobie na rynku pracy lub w trudnych sytuacjach życiowych, bądź otrzymania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Bardziej wymagająca jest realizacja własnych projektów. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą lub reprezentujesz inny podmiot mający osobowość prawną, na przykład jednostkę samorządu, fundację lub stowarzyszenie, możesz starać się o wsparcie. Poniżej znajdziesz wskazówki, które pomogą Ci zostać beneficjentem Funduszy Europejskich.
Identyfikacja potrzeb
Doświadczenia z realizacji wcześniejszych projektów pokazują, że największe szanse na sukces mają przedsięwzięcia wynikające z potrzeb beneficjenta, wpisujące się w jego działalność, bazujące na jego wiedzy i doświadczeniu.
Żródło finansowania
W latach 2014-20 Fundusze Europejskie będą przyznawane beneficjentom z pięciu krajowych programów: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój i Polska Wschodnia oraz z 16 programów regionalnych. Dodatkowo projekty realizowane z partnerem zagranicznym mogą być dofinansowane z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
Na realizację projektu możesz uzyskać pożyczkę lub kredyt z Funduszy Europejskich, udostępniane na korzystnych warunkach. Możliwe jest także korzystanie z innych instrumentów finansowych, np. funduszy kapitałowych czy poręczeń, których otrzymywanie także ułatwiają Fundusze Europejskie.
Projekt
Zgodnie z definicją, projekt jest złożonym działaniem o charakterze jednorazowym, podejmowanym dla osiągnięcia z góry określonych celów. Każdy projekt musi mieć szczegółowo określone terminy realizacji nie tylko całości, ale każdego wykonywanego w nim zadania.
Harmonogram konkursu
Wnioski o wsparcie z Funduszy Europejskich składa się w ściśle określonych terminach, biorąc udział w naborach wniosków. Ich harmonogramy  publikowane są pod koniec każdego roku. Po ogłoszeniu naboru zweryfikuj jeszcze raz swój projekt i dostosuj jego szczegóły do wymagań konkretnego konkursu. Pomogą Ci w tym regulamin i karta oceny projektu pokazująca na co będzie zwracała uwagę komisja przyznająca wsparcie.
Podpisanie umowę
Formalnym przypieczętowaniem decyzji o przyznanym ci wsparciu jest umowa. Określa ona zasady, na jakich przyznano Ci środki oraz podstawowe obowiązki związane z realizacją projektu i jego rozliczeniem. Przed podpisaniem umowy musisz zgromadzić wymagane załączniki. Najczęściej wymagane są: aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach podatków i składek ZUS, zaświadczenie o niekaralności a także dokumenty specyficzne dla twojego projektu. Zanim podpiszesz umowę musisz też zaktualizować harmonogram realizacji projektu.
Realizacja projektu
Najważniejszy etap — realizacja i rozliczenie projektu. Błędy na tym etapie mogą kosztować utratę części, a nawet całości uzyskanego wsparcia. Twoim partnerem w procesie realizacji i rozliczeń będzie instytucja, która odpowiada za udzielenie wsparcia i podpisanie z Tobą umowy o dofinansowanie.
Zamknięcie i rozliczenie projektu rozpoczyna okres jego trwałości – to czas w którym musisz utrzymać zakładane efekty projektu, np. zakupione maszyny i urządzenia, poziom zatrudnienia itp. Długość okresu trwałości zależy od tego, jaki podmiot reprezentujesz. Dla przykładu jeżeli jest to mikro, mała lub średnia firma wynosi on 3 lata. W pozostałych przypadkach jest to 5 lat.

 

 

Новости

Изменения в законах о регистрации фирм в Польше

12.07.2017

13 июля вступают в силу изменения в польском законодательстве. Теперь, чтобы зарегистрировать Sp. z o. o. (OOO) через интернет, необходимо […]

читать далее

Требования к печати организации в Польше

02.01.2017

В польском законодательстве печать фирмы не требуется. Однако, она может понадобиться при заполнении налоговых деклараций и заявок в Фонд обязательного […]

читать далее

Обязательная прописка в Польше с 2018

15.12.2016

         В новом законопроекте Министерства внутренних дел и Администрации Республики Польша, предусмотрена обязательная прописка для граждан страны. […]

читать далее