SAS Concierge > Dlaczego Polska

Dlaczego Polska


Polska jest jednym z najbardziej popularnych miejsc dla inwestycji i rozwoju biznesu. Przy otwieraniu działalności gospodarczej w Polsce, można uzyskać dostęp do rynku w całej Unii Europejskiej – 28 krajów i 500 milionów konsumentów. Z tego względu wiele firm pozaeuropejskich wybiera w Polsce swoją siedzibę do prowadzenia działalności w Europie.
Polska jest członkiem WTO i OECD, co potwierdza silną, międzynarodową pozycję kraju. Korzystna sytuacja gospodarcza, polityczna i społeczna sprawia, że gospodarka jest stabilniejsza niż w  innych krajach UE. Polski sektor bankowy jako jedyny z krajów europejskich nie był pod wpływem globalnego kryzysu w 2007 roku i dzięki temu nie uległ spowolnieniu gospodarczemu. Obecnie kraj jest liderem w handlu dwustronnym w Europie Środkowej i Wschodniej. Polityka rządu przyciągania inwestycji w infrastrukturę (25 mld euro w sektorze energetycznym) przyczynia się do dalszej stabilizacji i rozwoju.
Serdecznie zapraszamy polskie firmy, które chcą nawiązać kontakty biznesowe z zagranicznymi przedsiębiorcami, do współpracy z naszym zespołem.

SAS Concierge Why Poland pl
DLACZEGO POLSKA:
Lokalizacja
Polska znajduje się na skrzyżowaniu kilku głównych tras tranzytowych. Ze względu na lokalizację tranzytową między Europą Zachodnią a krajami WNP, większość ruchu towarowego, na różnych szlakach handlowych między tymi krajami, przechodzi przez Polskę. Kraj ten ma dostęp do Morza Bałtyckiego (połączenie z krajami skandynawskimi) i jednocześnie posiada długą granicę z największą gospodarką UE – Niemcami.
Opodatkowanie
Jeden z najbardziej optymalnych systemów podatkowych w Unii Europejskiej. Stała stawka podatku od osób prawnych, w Polsce wynosi 19%. Dla przykładu w Niemczech 30%, Estonia – 21%, Węgry – 20,6%. Więcej informacji na temat opodatkowania w Polsce, znajdą Państwo w dziale przydatne informacje.
Wielkość rynku
Polska jest szóstym co do wielkości rynkiem w UE i trzydziesty trzecim na świecie (38,5 mln osób). Całkowita powierzchnia kraju wynosi 312.679 kilometrów kwadratowych, co stanowi Polskę większą niż Wielka Brytania (242.900 km²)  i  Włochy (301.336 km²).
Wsparcie dla firm
W trakcie tworzenia spółki należy posiadać stosunkowo niski kapitał zakładowy (około 1200 euro), jednak nie jest wymagane przelanie go na konto firmy podczas rejestracji.
Minimalne wymagania pod kontem udzielenia licencji na różne typy działalności gospodarczej, brak wymagań dotyczących inwestycji i zakupu nieruchomości.
Po rejestracji niewielkie  koszty utrzymania firmy (około 200 € miesięcznie.). Niskie opłaty za  eksploatację i wynajem lokalu – średni koszt wynajmu powierzchni biurowej na m² / rok w Warszawie to 150 € (w Hong Kongu € 1247, w Londynie € 1.188, € 926 w Moskwie).
Zagraniczni członkowie powstałej w Polsce spółki nie potrzebują zezwolenia na pobyt. Ponadto w porównaniu z innymi krajami UE, nie ma obowiązku zatrudnienia w firmie tylko obywateli polskich. Firma założona i zarządzana przez cudzoziemców, ma równe prawa z innymi podmiotami gospodarczymi w Polsce.
Dodatkowo firmy w Polsce mają dostęp do europejskiego kredytowania (uproszczone procedury i minimalne stawki).
Brak ograniczeń dotyczących transakcji w walucie obcej. Firmy z siedzibą w Polsce mogą uzyskać finansowanie ze źródeł spoza kraju. Źródłem finansowania mogą być fundusze strukturalne i Fundusz Solidarności Unii Europejskiej, programy międzynarodowych instytucji finansowych i struktur handlowych.
Infrastruktura
Wysoko rozwinięta infrastruktura pozwala szybko i dogodnie prowadzić działalność.
Wszystkie większe miasta posiadają porty lotnicze (16). Trzy główne nadmorskie miasta dysponują portami ładunkowymi (Gdańsk, Gdynia i Świnoujście). Ponadto ostatnio otwarto bezpośrednie, kolejowe połączenie towarowe między Chengdu (Chiny) i Łodzią (Polska). Podróż trwa 14 dni i jest doskonałą alternatywą dla transportu morskiego (minimum 45 dni). Sieć drogowa jest ciągle rozwijana.
Pracownicy
Około 50% Polaków jest w grupie wiekowej poniżej 35 roku życia. Ponadto, w porównaniu z innymi krajami UE, polscy pracownicy są tańsi i równie wydajni.
Inwestycje
Władze zachęcają zagranicznych inwestorów do działania w polskiej gospodarce poprzez ulgi podatkowe, specjalne strefy ekonomiczne, dotacje – zarówno od państwa jak i budżetów UE. Przesłanką do otrzymania świadczeń i dotacji są duże inwestycje, gwarancje zatrudnienia dla miejscowej ludności oraz innowacyjność technologiczna.
Obecnie Polska posiada 14 specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Istnieją pewne ograniczenia przy ubieganiu się o pozwolenie na inwestycję w SSE (100 000 euro to minimum inwestycji, projekt musi być w zasięgu zatwierdzonego sektora pracy). Jednak korzyści są do 50% zwolnione z podatku od osób prawnych lub z podatku od nieruchomości.
W 1989, po upadku bloku sowieckiego do Polski zaczęli napływać zagraniczni inwestorzy. Przez lata, największe światowe firmy stworzyły w Polsce swoje przedstawicielstwa: AIG, Credit Agricole, Citygroup, Societe Generale, ING, Danone, Dell, GE, Motorola, Sharp, Toshiba, Thomson i wielu innych. Wiele międzynarodowych firm IT doceniają wysokie kwalifikacje polskich programistów.
Jesteśmy gotowi zaoferować Państwu kompleksowe wsparcie w założeniu firmy w Polsce. Zapewnimy pomoc w zakupie gotowych spółek , wyszukiwaniu partnerów biznesowych i pomożemy wejść na rynek UE. Również oferujemy Państwu rozwiązanie wszelkich wątpliwości co do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych usług, prosimy przejść do działu USŁUGI.

 

Aktualności

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach

03.11.2014

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1650): ⋅ dotychczasowe […]

czytaj dalej

Skorzystaj z Funduszy Europejskich

03.11.2014

Z Funduszy Europejskich można korzystać na dwa sposoby: przygotowując własne projekty lub uczestnicząc w projektach realizowanych przez innych. Ta druga […]

czytaj dalej

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

03.11.2014

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących […]

czytaj dalej