SAS Concierge > INFORMACJE PRAKTYCZNE > WZORY DOKUMENTÓW

WZORY DOKUMENTÓW


Wzór karty czasowego pobuty

Karta pobytu


Wzór karty pobytu członka rodziny obywatela UE

Karta pobytu członka rodziny obywatela UE


Wzór karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE

Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE


Wzór dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”

Zgoda na pobyt tolerowany


Wzór polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

Dokument tożsamości cudzoziemca


Wzór polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

Polski dokument podrózy dła cudzoziemca


Wzór tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

Tymczasowy polski dokument podrózy dła cudzoziemca


 

Wzór zaproszenia dla cudzoziemca

Zaproszenie dła cudzoziemca


 Prawo jazdy

Prawo jazdy


Dowód rejestracyjny

Dowód rejestracyjny


Wzór zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach MRG dla Ukrainy

Zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego dla Ukrainy


Wzór zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach MRG dla Rosji

Zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego dla Rosji


Aktualności

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach

03.11.2014

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1650): ⋅ dotychczasowe […]

czytaj dalej

Skorzystaj z Funduszy Europejskich

03.11.2014

Z Funduszy Europejskich można korzystać na dwa sposoby: przygotowując własne projekty lub uczestnicząc w projektach realizowanych przez innych. Ta druga […]

czytaj dalej

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

03.11.2014

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących […]

czytaj dalej