SAS Concierge > NASZE USŁUGI

NASZE USŁUGI


USŁUGI BIZNESOWE
Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest dobrym początkiem do reprezentowania firmy na rynku europejskim. Wśród priorytetów polityki gospodarczej na obecnym etapie jest rozwój przedsiębiorczości i poprawa środowiska biznesowego. Działania, które muszą Państwo wykonać w czasie od powstania firmy, do momentu jej rejestracji są bardzo skomplikowane i czasochłonne, dlatego z pewnością będzie potrzebna pomoc eksperta. Zapewniamy Państwu kompleksowe wsparcie w prawidłowym utworzeniu firmy w Polsce, uzyskaniu wszystkich niezbędnych certyfikatów i pozwoleń do jej skutecznego działania.

LEGALIZACJA POBYTU
Długi pobyt w Polsce jest możliwy, gdy cudzoziemiec otrzymuje zezwolenie. Dlatego, aby mogli Państwo legalnie pracować w Polsce, jesteśmy gotowi zapewnić pełne doradztwo prawne w kwestii uzyskania zezwolenia na pobyt dla pracowników i nierezydentów.

INWESTOWANIE W UE
Polska jest członkiem Unii Europejskiej oraz krajem o stabilnej gospodarce. Polski rynek bankowy jest dobrze rozwinięty, a konta tutaj mają zdolność, aby chronić swoje aktywa oraz je dywersyfikować. Oferujemy możliwość zaoszczędzenia kapitału w UE, co gwarantuje bezpieczeństwo Państwa środków.

STUDIA W POLSCE
Uniwersytety w Polsce są bardzo popularne ze względu na cenę i jakość kształcenia. Pomagamy w załatwieniu wszelkich formalności związanych ze studiami na  uczelniach prywatnych i państwowych. Naszym zadaniem jest nie tylko pomoc w dostaniu się na uczelnię, ale także podczas adaptacji w kraju. Oferujemy zakres usług w celu wsparcia studentów w Polsce w ciągu pierwszego roku studiów, pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów oraz w sprawach wizowych i organizacyjnych.

USŁUGI POŚREDNICTWA
Zapewniamy pełne wsparcie przy zakupie nieruchomości czy samochodu w Polsce oraz pomoc w ich rejestracji i ubezpieczeniu. Ponadto oferujemy wszelkie konsultacje, negocjacje, a także organizację dostarczenia pojazdu i innych maszyn oraz urządzeń z Europy.

ZATRUDNENIE
Poszukiwanie zatrudnienia to trudny proces, szczególnie dla cudzoziemców. Każdy marzy o pracy, która będzie zgodna z jego kwalifikacjami, a jednocześnie pozwoli mu godnie żyć. Zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi z procedurą zatrudnienia pracowników nierezydentów, a także dostarczaniem oświadczeń i zezwoleń na pracę.

 

Aktualności

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach

03.11.2014

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1650): ⋅ dotychczasowe […]

czytaj dalej

Skorzystaj z Funduszy Europejskich

03.11.2014

Z Funduszy Europejskich można korzystać na dwa sposoby: przygotowując własne projekty lub uczestnicząc w projektach realizowanych przez innych. Ta druga […]

czytaj dalej

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

03.11.2014

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących […]

czytaj dalej