Biuro wirtualne


Podczas tworzenia firmy w Polsce, należy wskazać lokalizację siedziby. Adres ten może być przedstawiony jako stacjonarne lub wirtualne biuro. Adres siedziby wymagany jest we wszystkich dokumentach, które zostają przekładane w instytucjach państwowych. Na ten adres otrzymywać będą Państwo korespondencję, w szczególności z urzędu skarbowego oraz innych instytucji.
Jeśli dopiero zaczynają Państwo swój biznes i boją się wysokiego czynszu, odpowiednim rozwiązaniem jest posiadanie wirtualnego biura. Obecnie jest to bardzo popularna opcja, dzięki której nowe firmy mogą zaoszczędzić na czynszu oraz utrzymaniu biura stacjonarnego.
Podczas pobytu zagranicą mogą państwo pracować i komunikować się z partnerami biznesowymi zdalnie. Oferujemy adresy wirtualnych biur w najbardziej korzystnych miejscach w Warszawie, które wpłyną na lepszą ocenę Państwa firmy.

Wirtualne biuro 1. Adres firmy (podstawowy):
 €25/miesiąc.
⋅ Wynajęcie legalnego adresu na siedzibę firmy
⋅ Adres do korespondencji
⋅ Odbiór i przechowywanie korespondencji
⋅ Odbiór przesyłek kurierskich
⋅ Powiadomienie w formie wiadomości e-mail o otrzymaniu przesyłki
Wirtualne biuro 2. Wirtualne biuro:
 75/miesiąc.
⋅ Wynajęcie legalnego adresu na siedzibę firmy
⋅ Adres do korespondencji
⋅ Odbiór i przechowywanie korespondencji
⋅ Odbiór przesyłek kurierskich
⋅ Powiadomienie w formie wiadomości e-mail o otrzymaniu przesyłki
⋅ Skanowanie korespondencji i przesłania ich drogą elektroniczną
⋅ Kontrola konta e-mail, powiadomienia przez e-mail i sms
⋅ Kontrola telefonicznych rozmów przychodzących, powiadomienia przez e-mail, sms
⋅ Powiadomienia e-mailowe oraz sms-owe o korespondencji otrzymanej faksem

 

Wirtualne biuro 3. Biuro VIP:
 150/miesiąc.
⋅ Аренда юридического адреса на представительство Компании
⋅ Предоставление адреса для корреспонденции
⋅ Получение и хранение корреспонденции
⋅ Получение курьерских посылок
⋅ Уведомление по электронной почте о получении посылки, адреса отправителя
⋅ Skanowanie korespondencji i przesłania ich drogą elektroniczną
⋅ Kontrola konta e-mail, powiadomienia przez e-mail i sms
⋅ Kontrola telefonicznych rozmów przychodzących, powiadomienia przez e-mail, sms
⋅ Powiadomienia e-mailowe oraz sms-owe o korespondencji otrzymanej faksem
⋅ Informowanie o działalności spółki oraz doradztwo
⋅ Prowadzenie kalendarza klienta, terminarz spotkań
⋅ Dostęp do sali konferencyjnej (5h/miesiąc)

 


Do prawidłowego funkcjonowania firmy, oprócz siedziby, niezbędne jest profesjonalne Prowadzenie księgowości.

 

Aktualności

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach

03.11.2014

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1650): ⋅ dotychczasowe […]

czytaj dalej

Skorzystaj z Funduszy Europejskich

03.11.2014

Z Funduszy Europejskich można korzystać na dwa sposoby: przygotowując własne projekty lub uczestnicząc w projektach realizowanych przez innych. Ta druga […]

czytaj dalej

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

03.11.2014

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących […]

czytaj dalej