Kadrowość


W różnych obszarach biznesu, menedżerowie mają wysokie wymagania dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi. Eksperci są jednym z elementów, który wpływa na przewagę wśród konkurencyjnych firm na rynku.
Oferujemy rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, związane z organizacją efektywnej pracy, rozwojem i optymalizacją zarządzania HR: prowadzenie dokumentacji kadry kierowniczej; wyszukiwanie, selekcja i adaptacja pracowników; oceny; system motywacyjny ; trening i rozwój.

SAS Concierge HR

DORADZTWO PERSONALNE:
⋅ Wyszukiwanie i selekcja personelu
⋅ Organizacja działań HR
⋅ Optymalizacja kosztów wynagrodzeń
⋅ Poprawa efektywności zarządzania zasobami ludzkimi

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDSKIMI:
⋅ Analiza obecnej sytuacji i możliwości zasobów ludzkich w firmie
⋅ Analiza obowiązków służbowych i struktura personelu firmy
⋅ Analiza obecnego systemu motywacji i zarządzania personelem
⋅ Zarządzanie i optymalizacja operacji kadrowych

 

Koszt:
w zależności od poszukiwania

 

Aktualności

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach

03.11.2014

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1650): ⋅ dotychczasowe […]

czytaj dalej

Skorzystaj z Funduszy Europejskich

03.11.2014

Z Funduszy Europejskich można korzystać na dwa sposoby: przygotowując własne projekty lub uczestnicząc w projektach realizowanych przez innych. Ta druga […]

czytaj dalej

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

03.11.2014

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących […]

czytaj dalej