SAS Concierge > NASZE USŁUGI > USŁUGI DLA BIZNESU > Poszukiwanie gotowego biznesu w Polsce

Poszukiwanie gotowego biznesu w Polsce


Zakup gotowej firmy w Polsce polega na przejęciu spółki z korzystną historią, która prowadziła lub nadal prowadzi działalność gospodarczą i jest obecna na rynku od 1 roku do 10 lat. Takie firmy nie mają długów oraz innych zobowiązań, posiadają wieloletnie doświadczenie, roczne obroty oraz dobrze prowadzoną księgowość.
Poprawa wizerunku biznesowego oraz długi okres funkcjonowania firmy jest jednym z najważniejszych czynników, branych pod uwagę przez potencjalnych wierzycieli i partnerów biznesowych. Zakup gotowej spółki to brak ryzyka i dodatkowych kosztów, związanych z kupnem sprzętu czy promowaniem firmy na rynku.
Możemy również zaoferować firmy długo działające na rynku, które posiadają licencje upoważniające do niektórych działań, takich jak licencja transportowa (TIR), licencja na budowę itp. Jednak tego typu spółki są droższe i bardziej wartościowe niż nowopowstałe podmioty gospodarcze, gdyż na rynku nie ma zbyt wiele gotowych firm do sprzedaży, które posiadają odpowiednią historią działalności.
Wszystkie nasze firmy są w doskonałym stanie, nie posiadają długów lub innych zobowiązań wobec kontrahentów, organów podatkowych lub funduszy społecznych. Zapewniamy notarialne dokumenty potwierdzające status firmy.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z ZAKUPU FIRMY w Polsce:
⋅ Gotowe spółki „z historią” (od kilku miesięcy do kilku lat)
⋅ Wszelkie formalności dotyczące zakupu są wykonywane w czasie jednego spotkania w Warszawie
⋅ Kompleksowa obsługa serwisowa firmy w Polsce
⋅ Nieograniczona działalność w Polsce i UE

ZAKRES USŁUG: (wyszukiwanie, przetwarzanie):
⋅ Gotowe spółki „z historią” (od kilku miesięcy do kilku lat)
⋅ Numery rejestracyjne i certyfikaty (KRS, REGON, NIP)
⋅ Zaświadczenie o rejestracji VAT (VAT, VAT-UE – Poland + EU)
⋅ Pełna lista rodzajów działalności (polski klasyfikator)
⋅ Niezbędne licencje i koncesje na regulowane rodzaje działalności
⋅ Dopasowanie  kapitału docelowego do wymaganego poziomu (dopłatą jeżeli > 50000 zł)
⋅ Zmiana nazwy firmy
⋅ Usługi notarialne
⋅ Usługi tłumacza przysięgłego
⋅ Zakładanie kont bankowych
⋅ Tworzenie pieczęci firmy

GOTOWE SPÓŁKI:
1.
z „doświadczeniem ” i „historią” (3 miesiące od daty rejestracji)
2.
z „doświadczeniem” i „obrotem” (od 1 do 2 lat od daty rejestracji)
3.
z koncesją i pozwoleniem na regulowane rodzaje działalności gospodarczej i „czystą” historią (bez VAT 23%)
3.1.
z koncesją na handel paliwami i gazem
3.2.
z licencją na międzynarodowy transport ładunków
3.3.
z licencją na międzynarodowy transport pasażerski
3.4.
z licencją na międzynarodową spedycję
Koszt (wyszukiwanie):
оd 500
Koszt (Przetwarzanie):
оd 2200
Posiadanie gotowych spółek „z historią” (od kilku miesięcy do kilku lat) to ogromny atut, który zwiększy wiarygodność firmy wśród Państwa partnerów biznesowych, oraz po stronie banków i instytucji państwowych.

Przyjazd do Polski w wyniku rejestracji firmy i uzyskania zezwolenia na pracę (kontrakt w firmie), jest najbardziej wiarygodnym i niezawodnym sposobem imigracji – w celu uzyskania dalszych informacji prosimy o przejście do działu Biznes imigracja.
Po rejestracji firmy oferujemy usługi Wirtualnego biura oraz Usługi księgowe.

 

Aktualności

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach

03.11.2014

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1650): ⋅ dotychczasowe […]

czytaj dalej

Skorzystaj z Funduszy Europejskich

03.11.2014

Z Funduszy Europejskich można korzystać na dwa sposoby: przygotowując własne projekty lub uczestnicząc w projektach realizowanych przez innych. Ta druga […]

czytaj dalej

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

03.11.2014

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących […]

czytaj dalej