SAS Concierge > NASZE USŁUGI > USŁUGI DLA BIZNESU > Pozyskiwanie partnerów biznesowych i klientów

Pozyskiwanie partnerów biznesowych i klientów


Pomożemy Państwu znaleźć partnerów biznesowych w Polsce, według wszystkich indywidualnych potrzeb i celów, co pozwoli rozpocząć współpracę handlową z firmami polskimi i międzynarodowymi.
SAS Concierge zapewnia klientom wsparcie w procesach negocjacyjnych, badaniach rynku, rozwoju propozycji handlowych oraz ustanawiając współpracę z potencjalnymi partnerami w Polsce. Usługi obejmują zbieranie informacji zgodnie z warunkami współpracy, które pozwolą nam na oszacowanie możliwości relacji pomiędzy firmami, dzięki temu oferujemy Państwu najlepsze rozwiązania, aby osiągnąć cele strategiczne.
Posiadamy informacje na temat kosztów towarów i usług w Polsce oraz w poszczególnych regionach, dane o firmach krajowych i zagranicznych oraz o ich aktywności. Informacje te są istotne i wiarygodne, sprawdzone przez bezpośredni kontakt z firmami.

SAS Concierge Partners search
Zbieranie informacji:
1.1 Analiza rynku i konkurencji
€250
1.2. Analiza rynku, cen oraz konkurentów (dogłębna analiza)
€450
Wyszukiwanie klienta:
2.1 Baza adresowa 50
€250
2.2 Baza adresowa 100
€400
2.3. Szczegółowa baza adresowa 50
€650
2.4. Szczegółowa baza adresowa 100
€1200
Oferta handlowa:
3.1. Oferta handlowa
€400
3.2. Oferta handlowa (IT)
оd €800
3.3. Handlowa oferta dystrybucyjna
€300
Organizacja negocjacji:
4.1. Obecność klienta w negocjacjach
€150
4.2. Spotkania z klientami
€1000
Weryfikacja potencjalnych partnerów:
5.1. Weryfikacja firm w stanie upadłości / dostępność kredytowa (KRS, KRD)
оd €50
5.2. Informacja o wysokości kapitału, roczny obrót (podmioty gospodarcze)
€50
Organizacja udziału w targach (usługa dodatkowa)
оd €300
Oferujemy zestawy usług, które pomogą w poszukiwaniu partnerów biznesowych i rynków. Kupując kompletny pakiet można zaoszczędzić dużo pieniędzy.

Zestaw SZYBKI START:
1.1. Analiza rynku i konkurencji
Ogólna analiza rynku, potencjalnych konkurentów, ceny i cele (do 3-х А4, dane statystyczne)
Baza danych (numer telefonu / adres) wybrane z potencjalnie najważniejszych 30-50 klientów na rynku docelowym
2.1. Baza adresowa 50
Konwersja ceny, optymalizacja, tworzenie warunków współpracy, katalog produktów / usługi pocztowe
3.1. Oferta handlowa
Konwersja ceny, optymalizacja, tworzenie warunków współpracy, katalog produktów / usługi pocztowe
3.3. Wysłanie oferty
Wysyłanie ofert do potencjalnych klientów, 30-50 połączeń telefonicznych i wyszukiwanie zleceń
Koszt:
1000

Zestaw OPTYMALNY:
1.1. Analiza rynku i konkurencji
Ogólna analiza rynku, potencjalnych konkurentów, ceny i cele (do 3-х А4, dane statystyczne)
Baza danych (numer telefonu / adres) wybrane z potencjalnie najważniejszych 30-50 klientów na rynku docelowym
2.3. Szczegółowa baza adresowa 50
Baza danych (numer telefonu / adres) na życzenie klienta wybór z potencjalnie najważniejszych 30-50 klientów wśród osób do kontaktu na rynku docelowym
3.1. Oferta handlowa
Konwersja ceny, optymalizacja, tworzenie warunków współpracy, katalog produktów / usługi pocztowe
3.3. Wysłanie oferty
Wysyłanie ofert do potencjalnych klientów, 30-50 połączeń telefonicznych i wyszukiwanie zleceń
4.1. Obecność klienta w negocjacjach
Organizacja podróży, zaproszenia biznesowe niezbędne, aby otrzymać wizę, zakwaterowanie, rezerwacja sali konferencyjnej
5.1. Weryfikacja firm w stanie upadłości / dostępność kredytowa (KRS, KRD)
Koszt:
1500

Zestaw VIP:
1.2. Analiza rynku, cen oraz konkurentów (dogłębna analiza)
Szczegółowa analiza z określeniem bezpośrednich konkurentów, główni konkurenci w rynku docelowym, ceny na produktów / usług / materiałów
2.4. Szczegółowa baza adresowa 100
Baza danych (numer telefonu / adres) na życzenie klienta wybór z potencjalnie najważniejszych 70-100 klientów wśród osób do kontaktu na rynku docelowym
3.1. Oferta handlowa
Konwersja ceny, optymalizacja, tworzenie warunków współpracy, katalog produktów / usługi pocztowe
3.2. Oferta handlowa (IT)
Tworzenie stron internetowych i optymalizacja, treść w języku rynku docelowego
3.3. Wysłanie oferty
Wysyłanie ofert do potencjalnych klientów, 30-50 połączeń telefonicznych i wyszukiwanie zleceń
4.1. Obecność klienta w negocjacjach
Organizacja podróży, zaproszenia biznesowe niezbędne do otrzymania wizy, zakwaterowanie, rezerwacja sali konferencyjnej
4.2. Spotkania z klientami
Organizacja spotkań z zainteresowanymi klientami (4 głównych klientów)
5.1. Weryfikacja firm w stanie upadłości / dostępność kredytowa (KRS, KRD)
5.2. Informacja o wysokości kapitału, roczny obrót (podmioty gospodarcze)
Koszt:
3000
SAS Concierge koordynuje działania w negocjacjach i transakcjach między stronami podczas świadczenia usług w zakresie partnerstwa biznesowego.

W imieniu naszych klientów, możemy zająć się negocjacjami z polskimi partnerami w celu podpisania umowy i porozumienia. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o przejście do działu Reprezentacja handlowa i negocjacje.
.

 

Aktualności

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach

03.11.2014

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1650): ⋅ dotychczasowe […]

czytaj dalej

Skorzystaj z Funduszy Europejskich

03.11.2014

Z Funduszy Europejskich można korzystać na dwa sposoby: przygotowując własne projekty lub uczestnicząc w projektach realizowanych przez innych. Ta druga […]

czytaj dalej

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

03.11.2014

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących […]

czytaj dalej