SAS Concierge > NASZE USŁUGI > USŁUGI DLA BIZNESU > Rejestracja firmy w Polsce (Sp. z o.o.)

Rejestracja firmy w Polsce (Sp. z o.o.)


Sp. z o.o. (LLC – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej przez imigrantów w Polsce.
Dostarczymy Państwu pełne wsparcie w prowadzeniu firmy w Polsce, biorąc pod uwagę wszystkie indywidualne wymagania. Firma powstaje na podstawie umowy, zgodnie z prawem polskim. Podpisanie dokumentów przez założycieli i członków zarządu odbywa się w obecności notariusza i tłumacza przysięgłego. Jeśli nie posiadają Państwo polskiej wizy – przygotujemy zaproszenia biznesowe potrzebne do jej zdobycia.
Od momentu złożenia wszystkich wymaganych dokumentów, monitorujemy stan sprawy i informujemy o wszystkich działaniach w trakcie rejestracji firmy. Ostatnim etapem naszej współpracy jest przekazanie wszystkich dokumentów rejestracyjnych tworzonej firmy.

SAS Concierge Company formation

ZALETY  Sp.z.o.o. (Ltd.):
⋅ Brak ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej
⋅ Wymagany stosunkowo niewielki, minimalny kapitał zakładowy (5000 zł, około 1,210 euro)
⋅ Możliwość wpisu nowych współzałożycieli
⋅ Operacje w Europie bez dodatkowych zezwoleń
⋅ Współzałożyciele nie ponoszą odpowiedzialności osobistej (majątek osobisty nie jest związany z majątkiem spółki)

ŚWIADCZONE USŁUGI:
⋅ Przygotowanie umowy spółki (Statutu)
⋅ Usługi notariusza przy podpisywaniu umowy akcjonariuszy (Statutu)
⋅ Usługi tłumacza przysięgłego
⋅ Legalny adres firmy (pierwsze 3 miesiace za darmo)
⋅ Składki państwowe
⋅ Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
⋅ Rejestracja w Głównym Urzędzie Statystycznym (REGON)
⋅ Rejestracja w Urzędzie Skarbowym (VAT, VAT-UE, NIP)
⋅ Zakładanie kont bankowych
⋅ Tworzenie pieczęci firmy

WYMAGANE DOKUMENTY I INFORMACJE:
1.
Kopie paszportów wszystkich założycieli i członków zarządu, pierwsza strona (nazwisko , imię, data ważności , paszport №)
2.
Adresy założycieli i członków zarządu w krajach ich pochodzenia
3.
Akcje / udział w zarządzaniu nową spółką ( kto i w jakiej wysokości)
4.
Podział funkcji w zarządzie (przewodniczący i członkowie zarządu – kto wykonuje konkretne obowiązki w nowej spółce)
5.
Orientacyjne rodzaje działalności gospodarczej
6.
Nazwa firmy
7.
Pełnomocnictwo potwierdzone przez notariusza w kraju pochodzenia założycieli (w przypadku nieobecności założycieli firmy)
8.
Wzory podpisów potwierdzone przez notariusza w kraju pochodzenia założycieli (w przypadku nieobecności założycieli firmy lub członków zarządu)
Terminy:
1 – 4 tygodnie (7 – 30 dni)
Koszt (LLC.):
€1600
OBECNOŚĆ KLIENTA podczas rejestracji (opcje): 
⋅ Obecność podczas rejestracji (wymagany jeden dzień w Warszawie)
⋅ Rejestracja przez naszego prawnika w przypadku nieobecności Klienta (rejestracja bez wizyty w Polsce , zdalnie , trwa 4 – 6 tygodni)
Aby uzyskać więcej informacji na temat zakładania firmy, zapraszamy do kontaktu.

W przypadkach, gdy nie mogą Państwo czekać na rejestrację nowej firmy, Zakup gotowej spółki w Polsce jest wygodną alternatywą do powstania nowego podmiotu prawnego.
Przyjazd do Polski w wyniku rejestracji firmy i uzyskania zezwolenia na pracę (kontrakt w firmie), jest najbardziej wiarygodnym i niezawodnym sposobem imigracji – w celu uzyskania dalszych informacji prosimy o przejście do działu Biznes imigracja.
Po rejestracji firmy oferujemy usługi Wirtualnego biura oraz Usługi księgowe.

 

Aktualności

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach

03.11.2014

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1650): ⋅ dotychczasowe […]

czytaj dalej

Skorzystaj z Funduszy Europejskich

03.11.2014

Z Funduszy Europejskich można korzystać na dwa sposoby: przygotowując własne projekty lub uczestnicząc w projektach realizowanych przez innych. Ta druga […]

czytaj dalej

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

03.11.2014

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących […]

czytaj dalej