SAS Concierge > NASZE USŁUGI > USŁUGI DLA BIZNESU > Sprzedaż gotowych Spółek z o.o. w Polsce

Sprzedaż gotowych Spółek z o.o. w Polsce


Zakup gotowej spółki jest wygodną alternatywą do powstania nowego podmiotu gospodarczego. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na gotową spółkę, może od razu pojawić się na polskim rynku i rozpocząć działalność gospodarczą w Europie. Nie ma potrzeby rejestracji takiej spółki w instytucjach państwowych, sądach i innych rejestrach w celu uzyskania pozwoleń i numeru podatnika do otwarcia konta bankowego. Oferujemy gotowe spółki z kompletem dokumentów potrzebnych do natychmiastowych operacji.
Podejmujemy wszelkie działania potrzebne do ponownej rejestracji spółki, przejmowanej przez nowego właściciela. Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem gotowej spółki, ale nie posiadają wizy, przygotujemy zaproszenia biznesowe, aby mogli ją Państwo otrzymać.
Wszystkie nasze firmy są w doskonałym stanie, nie posiadają długów lub innych zobowiązań. Zapewniamy notarialne dokumenty potwierdzające status firmy .

ZALETY ZAKUPU gotowych spółek w Polsce od firmy SAS: 
⋅ Krótkie terminy – potrzeba zaledwie 1-2 dni , aby stać się pełnoprawnym właścicielem firmy w Polsce
⋅ Gotowe spółki posiadają komplet niezbędnych dokumentów
⋅ Brak ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej
⋅ Możliwość wpisu nowych współzałożycieli
⋅ Prowadzenie operacji na terenie Europy bez dodatkowych zezwoleń
⋅ Współzałożyciele nie ponoszą odpowiedzialności osobistej (majątek osobisty nie jest związany z majątkiem spółki)

ŚWIADCZONE USŁUGI:
⋅ Komplet dokumentów spółki (Statut, KRS, VAT, VAT-UE, NIP, REGON)
⋅ Zmiany w rejestrze handlowym
⋅ Aktualizacja danych w instytucjach państwowych i rejestrach (aktualizacja danych trwa do 30 dni)
⋅ Zmiany w zakresie działalności gospodarczej, zgodnie z wymaganiami Klienta
⋅ Dopasowanie  kapitału docelowego do wymaganego poziomu (dopłatą jeżeli > 50000 zł)
⋅ Zmiana nazwy firmy
⋅ Usługi notariusza przy podpisywaniu umowy akcjonariuszy (Statutu)
⋅ Usługi tłumacza przysięgłego
⋅ Zakładanie kont bankowych
⋅ Tworzenie pieczęci firmy

WYMAGANE DOKUMENTY I INFORMACJE:
1.
Kopie paszportów wszystkich założycieli i członków zarządu, pierwsza strona (nazwisko , imię, data ważności , paszport №)
2.
Adresy założycieli i członków zarządu w krajach ich pochodzenia
3.
Akcje / udział w zarządzaniu nową spółką ( kto i w jakiej wysokości)
4.
Podział funkcji w zarządzie (przewodniczący i członkowie zarządu – kto wykonuje konkretne obowiązki w nowej spółce)
5.
Nazwa firmy
6.
Pełnomocnictwo potwierdzone przez notariusza w kraju pochodzenia założycieli (w przypadku nieobecności założycieli firmy)
7.
Wzory podpisów potwierdzone przez notariusza w kraju pochodzenia założycieli (w przypadku nieobecności założycieli firmy lub członków zarządu)
Terminy:
1 – 2 dni
Koszt (LLC.):
2000
Spółka akcyjna:
od €4000
Organizacje nierentowne (fundacje, etc.):
od €3000
Jeśli są Państwo zainteresowani spółką z pewną historią, jesteśmy w stanie zaspokoić te potrzeby. Również oferujemy zakup gotowej, w pełni zarejestrowane spółki z bazy klientów. Szybko docenią Państwo jej zalety tj. poprawa wizerunku biznesowego oraz trwałość funkcjonowania firmy, które są jednym z najważniejszych czynników, branych pod uwagę przez potencjalnych wierzycieli i partnerów biznesowych. Zakup gotowej spółki to brak ryzyka i dodatkowych kosztów związanych z kupnem sprzętu czy promowaniem firmy na rynku.
Przyjazd do Polski w wyniku rejestracji firmy i uzyskania zezwolenia na pracę (kontrakt w firmie), jest najbardziej wiarygodnym i niezawodnym sposobem imigracji – w celu uzyskania dalszych informacji prosimy o przejście do działu Biznes imigracja.
Po rejestracji firmy oferujemy usługi Wirtualnego biura oraz Usługi księgowe.

 

Aktualności

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach

03.11.2014

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1650): ⋅ dotychczasowe […]

czytaj dalej

Skorzystaj z Funduszy Europejskich

03.11.2014

Z Funduszy Europejskich można korzystać na dwa sposoby: przygotowując własne projekty lub uczestnicząc w projektach realizowanych przez innych. Ta druga […]

czytaj dalej

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

03.11.2014

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących […]

czytaj dalej