--- ru
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ПОЛЬШЕ

Karta pobytu - legalizacja pobytu w Polsce

 

Każdy cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie wizy lub ruchu bezwizowego prędzej czy później zadaje sobie pytanie: „co dalej?”. Oczywiście można wrócić do swojego kraju i ubiegać się o nową wizę, ale dla większości osób moment wygaśnięcia wizy lub pobytu czasowego zwykle przychodzi, gdy opuszczenie Polski jest niewygodne, nawet na tydzień lub dwa. Na ratunek przychodzi polskie prawo - nawet w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce cudzoziemiec może ubiegać się o tymczasowy pobyt w Polsce (karta czasowego pobytu), a można to zrobić nawet pocztą!

Dalszy proceder, jest o wiele trudniejszy - nie każdy może samodzielnie - szybko i z powodzeniem przejść przez cały proces i uzyskać pożądaną „kartę pobytu”, dlatego zalecamy skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów, którzy pomogą zebrać pakiet niezbędnych dokumentów i udzielić cennych porad.


Na naszej stronie internetowej przedstawiamy opis głównych kwestii związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce - od zezwolenia na pobyt czasowy do uzyskania obywatelstwa.