--- ru

Czasowa lub stała rejestracja konsularna samochodu zarejestrowanego w Polsce dla obywateli Ukrainy

 

Nowe wytyczne ustawodawstwa ukraińskiego, które zostały zatwierdzone w listopadzie 2018 r. (Ustawa „O zmianach w ukraińskim kodeksie celnym i niektóre inne akty prawne Ukrainy dotyczące importu pojazdów na obszar celny Ukrainy”) wywołały wiele chaosu i nieporozumień wśród właścicieli samochodów z rejestracją zagraniczną. Należy zauważyć, że nowe zasady importu pojazdów dotyczą wyłącznie mieszkańców Ukrainy. Jeśli obywatel Ukrainy na stałe zamieszkuje za granicą i posiada stałą rejestrację konsularną, te zmiany nie dotyczą takich osób. W przypadku obywateli Ukrainy, którzy mają czasową rejestrację konsularną, takie osoby mogą przebywać swoim samochodem z rejestracją zagraniczną do 60 dni w ciągu roku w Ukrainie.

Aby złożyć wniosek o rejestrację konsularną , należy udać się do konsulatu ukraińskiego w miejscu zamieszkania za granicą. Konsulaty Ukrainy w Polsce znajdują się w Warszawie, Krakowie, Gdańsku oraz Lublinie. Obywatele Ukrainy, którzy zgodnie z prawem czasowo (ponad trzy miesiące) planują swój pobyt za granicą na podstawie dokumentów wydanych przez właściwe organy obcego państwa mogą zostać przyjęci do czasowej rejestracji konsularnej na podstawie wizy, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały i t.d. Warto wspomnieć, że usługa konsularna jest całkowicie bezpłatna.

W paszporcie stawi się stempel konsularny, wskazujący okres ważności (dotyczy czasowej rejestracji konsularnej). To oznacza, ze do tego czasu można przebywać w Ukrainie z samochodem na zagranicznej rejestracji do 60 dni w roku.

Stała rejestracja konsularna jest bardziej skomplikowaną procedurą. Przede wszystkim jest ona dostępna tylko dla obywateli Ukrainy, którzy mają prawo do stałego pobytu na terytorium obcego państwa. Ponadto, przed złożeniem wniosku do konsulatu Ukrainy w miejscu zamieszkania konieczne jest wyrejestrowanie samochodu na Ukrainie i uzyskanie zezwolenia na wyjazd do stałego miejsca zamieszkania za granicą (są to dwie odrębne procedury). Przy uzyskaniu stempla stałej rejestracji konsularnej, obywatel Ukrainy ma prawo przebywać na terytorium Ukrainy pojazdem z rejestracją zagraniczną do 1 roku.


 

info

Zadaj pytanie