--- ru

Uzyskanie polskiego obywatelstwa

 

 

 

Polskie prawo przewiduje kilka możliwości uzyskania obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

Podstawa prawna

 

 

Możliwość uzyskania obywatelstwa polskiego jest możliwa dla cudzoziemców zamieszkałych przez pewien czas na terytorium RP i posiadających już zezwolenie na pobyt stały w Polsce lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Wymagania

 

 • ciągłość pobytu w Polsce przez 1, 2, 3 lub 10 lat, w zależności od statusu cudzoziemca;
 • stabilne i regularne źródło dochodów i posiadanie miejsce zamieszkania w Polsce (nie jest wymagane w przypadku małżonków lub dzieci obywateli polskich, a także osób, które uzyskały zezwolenie na pobyt stały na podstawie polskiego pochodzenia lub Karty Polaka);
 • certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie minimum B1;
 • polskie dokumenty stanu cywilnego (akty stanu cywilnego) na podstawie dokumentów zagranicznych.

Opłaty

 

obowiązkowe:

 

 • opłata skarbowa -219 zł

 

dodatkowe:

 • upoważnienie – 17 zł
 • tłumaczenie – średnio 40 - 50 zł za stronę
 • zdjęcie – około 30 zł
 • otrzymanie dokumentów od organów państwowych – zazwyczaj do 100 zł
 • koszt egzaminu i wydania certyfikatu znajomości języka polskiego - zwykle do 800 złotych
 • opłata za usługi pośrednika

 

Terminy

 

 • od 2 do 4 miesięcy
 • termin podjęcia decyzji w dużej mierze zależy obecnie od obciążenia Urzędu Pracy do Spraw Cudzoziemców odpowiedniego do miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o obywatelstwo.

 

 


 

 

Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP

 

 

 

Podstawa prawna i wymagania

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje obywatelstwo według własnego uznania. Prawie każdy cudzoziemiec, z zastrzeżeniem szeregu formalności, ma prawo ubiegać się o obywatelstwo polskie.

Wniosek składa się za pośrednictwem wojewody, jeżeli cudzoziemiec ma pozwolenie na czasowy lub stały pobyt w Polsce lub konsula, jeśli cudzoziemiec mieszka poza Polską.

Warunki wstępne pozytywnej decyzji

 

 

• długi i nieprzerwany pobyt w Polsce;

•  stabilne i regularne źródło dochodu oraz posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce;

• znajomość języka polskiego;

• polskie pochodzenie;

• osobiste osiągnięcia.

Terminy

 

 

Termin rozpatrzenia wniosku nie jest ograniczony przez prawo. Obecnie w oparciu o doświadczenie wynosi około 1 – 2 lat.

 

Opłaty

 

 

obowiązkowe:

brak

 

dodatkowe:

 • upoważnienie – 17 zł
 • tłumaczenie – średnio 40 - 50 zł za stronę
 • zdjęcie – około 30 zł
 • otrzymanie dokumentów od organów państwowych – zazwyczaj do 100 zł
 • koszt egzaminu i wydania certyfikatu znajomości języka polskiego - zwykle do 800 złotych
 • opłata za usługi pośrednika w zależności od wybranego przez klienta pakietu

 

 


 

* Przedstawiona informacja nie jest bezpośrednim źródłem prawa. Kompleksowe informacje można uzyskać w trakcie konsultacji z naszymi specjalistami.

info

ZADAJ PYTANIE