--- ru

Karta czasowego pobytu - zezewolenie na pobyt czasowy w Polsce

 

 

Podstawa prawna

 

Okoliczności, które wyjaśniają potrzebę pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Najczęstsze powody to: praca, nauka, biznes, pobyt z członkiem rodziny.

Wymagania

 

 • stabilne i regularne źródło dochodu w Polsce;
 • ubezpieczenie, które pokryje w razie potrzeby koszty leczenia w Polsce;
 • zakwaterowanie na terytorium RP.

 

Oprócz różnych zaświadczeń cudzoziemiec musi przedstawić dokumenty, które są podstawą pobytu ze względu na swoją sytuację osobistą.

Terminy

 

 • od 4 do 12 miesięcy - terminpodjęcia decyzji w dużej mierze zależy od obciążenia Urzędu Pracy do Spraw Cudzoziemców odpowiedniego do miejsca zamieszkanie osoby ubiegającej się o zezwolenie długoterminowego rezydenta UE.

 

Opłaty

obowiązkowe:

 • opłata skarbowa - 340 zł lub 440 zł
 • opłata za wydanie karty pobytu – 50 zł

dodatkowe:

 • upoważnienie – 17 zł
 • tłumaczenie – około 40 - 50 zł za stronę
 • otrzymanie dokumentów od organów państwowych – zazwyczaj do 100 zł
 • opłata za usługi pośrednika.

 

Ważność

 • zezwolenie na pobyt czasowy (Karta Czasowego Pobytu) może zostać wydana na okres maksymalnie do 3 lat.

 

 

* Przedstawiona informacja nie jest bezpośrednim źródłem prawa. Kompleksowe informacje można uzyskać w trakcie konsultacji z naszymi specjalistami.

info

ZADAJ PYTANIE