--- ru

ZEZWOLENIE NA POBYT DŁUGOTERMINOWEGO REZYDENTA UE

 

 

 

Podstawa prawna

 

Wniosek o zezwolenie na pobyt długoterminowego rezydenta UE może złożyć cudzoziemiec przebywający legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 5 lat nieprzerwanie w chwili składania wniosku

Wymagania

 • stabilne i regularne źródło dochodu w Polsce;
 • ubezpieczenie, które pokryje, w razie potrzeby, koszty leczenia w Polsce;
 • zakwaterowanie w Polsce
 • certyfikat potwierdzenia znajomości języka polskiego  na poziomie minimum B1

Terminy

 • od 4 do 12 miesięcy -termin podjęcia decyzji w dużej mierze zależy od obciążenia Urzędu Pracy do Spraw Cudzoziemców odpowiedniego do miejsca zamieszkanie osoby ubiegającej się o zezwolenie długoterminowego rezydenta UE

 

 

Opłaty

obowiązkowe:

 • opłata skarbowa - 640 zł
 • opłata za wydanie karty pobytu – 50 zł

 

dodatkowe:

 • upoważnienie – 17 zł
 • tłumaczenie –  około 40-50 zł za stronę
 • zdjęcie – około 30 zł
 • otrzymanie dokumentów od organów państwowych – zazwyczaj do 100 zł
 • koszt egzaminu i wydania certyfikatu znajomości języka polskiego - zwykle do 800 złotych
 • opłata za usługi pośrednika

Ważność

 • zezwolenie na pobyt długoterminowego rezydenta UE, może zostać wydane na czas nieoznaczony. Kartę należy wymieniać po upływie 5 lat albo w celu aktualizacji informacji

 


 

* Przedstawiona informacja nie jest bezpośrednim źródłem prawa. Kompleksowe informacje można uzyskać w trakcie konsultacji z naszymi specjalistami.

info

ZADAJ PYTANIE